Řídící panel

Pro vstup do demo účtu použijte adresu https://panel.kom.cz/ a jako jméno/heslo zadejte demo_komcz/demo_komcz, více o demu viz. níže.

    V řídícím panelu si sami můžete provádět nastavení svého webhostingu, bez zásahu administrátora serveru. Většina změn se projeví ihned, ostatní (které vyžadují změnu konfigurace serveru) do 30 minut. Můžete zřizovat emailové schránky, konference, subdomény do páté úrovně, další FTP-účty, databáze, nastavovat statistické služby, instalovat skripty a mnohé další.
    Popsat všechny vlastnosti řídícího panelu je nemožné také vzhledem k tomu, že se průběžně rozšiřují. Vyzkoušejte si tedy raději demo účet, zadáním uživatele demo_komcz a hesla demo_komcz . Při svých pokusech mějte absolutní volnost. Pro vstup do panelu zadejte do adresního řádku svého prohlížeče: https://panel.kom.cz.
    Demo účet běží na doméně http://demo.kom.cz, kde můžete zkoušet jak se projevují vaše zásahy. Při pokusech mějte na paměti, že Demo účet má ze své povahy některá omezení.
    Za prvé, může do něj být ve stejnou chvíli zalogováno více uživatelů, takže některé změny, které provedete mohou záhy zmizet (protože je někdo jiný změní opačně :-). Vyzýváme Vás tímto ke vzájemné ohleduplnosti - měňte vlastnosti jen těch adresářů, které jste sami vytvořili, nemažte cizí emailové a FTP účty, databáze apod.
    Dále veškeré emailové, FTP účty, databáze, subdomény ap. v tomto účtu zřízené se v pravidelných intervalech (několik desítek minut) mažou. Stejný osud potkává i všechny soubory a adresáře. Indexovou stránku hlavního adresáře nelze modifikovat.